Управа за аграрна плаћања расписалa jавни позив за субвенције у сточарству по кошници пчела за 2024. годину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписало је  jавни позив за субвенције у сточарству по кошници пчела за 2024. годину.
Право на подстицаје у сточарству по кошници пчела остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за 2024. годину и то за најмање 20, а највише 1.000 кошница пчела.
Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела за 2024. годину, по овом jавном позиву, подноси се у периоду од 6. јуна до 5. јула 2024. године преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.
Подстицаји се остварују у износу од 1.000 динара по кошници пчела. За остваривање права на подстицаје по једном јавном позиву подноси се један захтев.
Текст Јавног позива можете преузети на линку https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/04/Javni-poziv-po-kosnici-pcela-2024.pdf
image_pdfimage_print