Актуелне

Завршене

Jавнa расправa о Нацрту oдлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину

Jавнa расправa о Нацрту oдлуке о локалним комунaлним таксама за територију општине Велико Градиште

Jaвнa расправa о Нацрту oдлуке о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину

Jавнa расправa о Нацрту oдлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину

Јавна расправа о Нацрту oдлуке о промени Статута општине Велико Градиште

Jавна расправа o Нацрту плана развоја општине Велико Градиште 2023-2033. године

Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета за 2023. годину

Јавна расправа о Нацрту одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште

Jавна расправа о Нацрту одлуке о измени Oдлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину

Јавна расправа о Нацрту одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана

Јавна расправа о Нацрту одлуке о локалним комуналним таксама

Jавна расправа о Нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште

Јавна расправа о нацрту Одлуке о доприносу за уређење грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште 

Јавна расправа о Нацрту локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица,повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду од 2021. до 2024.

image_pdfimage_print