Опште информације

Адреса: Житни трг 1, 12220 Велико Градиште
e-mail: office@velikogradiste.rs
web: www.velikogradiste.rs
Факс: 012/661-128
Услужни центар: 012/662-489

ПИБ: 101364588
Матични број: 07163029
ЈББК:
Скупштина општине Велико Градиште- 93491
Председник општине Велико Градиште – 93492
Општински правобранилац – 80063
Општинска управа општине Велико Градиште – 07837

ОРГАН
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Име и презимеКонтакт
Председник општинеДраган Милић012/662-120
office@velikogradiste.rs
Заменик председника општине
Недељко Васић
012/662-120
office@velikogradiste.rs
Скупштина општинеПредседник
Владимир Штрбац
012/662-249
skupstina@velikogradiste.rs
Заменик председника
Слађан Марковић
012/662-249
skupstina@velikogradiste.rs
Секретар
Тамара Марић
012/660-124
tamara.maric@velikogradiste.rs
Општинска управаНачелник
Сања Стојадиновић
012/662-124
069/801 77 00
sanja.stojadinovic@velikogradiste.rs
Општинскo правобранилаштвоПравобранилац
Анела Јовановић
012/660-124
069/801 76 87
pravobranilastvo@velikogradiste.rs
Одељењe за општу управу и јавне службеРуководилац
Весна Милановић
012/660-122
069/801 77 12
pisarnica@velikogradiste.rs
vesna.milanovic@velikogradiste.rs
Одељењe за друштвене делатности и заједничке пословеРуководилац
Данка Николић
012/662-179
danka.nikolic@velikogradiste.rs
Одељењe за финансијеРуководилац
Јелена Пантић
012/661-278
069/801 77 02
finansije@velikogradiste.rs
jelena.pantic@velikogradiste.rs
Одељење за инспекцијске пословеРуководилац
Сузана Васиљевић
012/662-588
069/801 76 77
inspekcija@velikogradiste.rs
suzana.vasiljevic@velikogradiste.rs
Одељење за локални економски развојРуководилац
Јасмина Штрбац
012/662-134
069/804 76 84
ler@velikogradiste.rs
jasmina.strbac@velikogradiste.rs
Одељење локалне пореске администрацијеРуководилац
Горан Костић
012/662-827
069/804 76 66
lpa@velikogradiste.rs
goran.kostic@velikogradiste.rs
Одељење за урбанизам и имовинско-правне пословеРуководилац
Стефан Стевић
012/676-106
060/7222 040
urbanizam@velikogradiste.rs
stefan.stevic@velikogradiste.rs
Лице за заштиту података о личности

Ажурирање веб сајта

Снежана Милорадовић012/662-120
069/801 77 07
smiloradovic@velikogradiste.rs
Одговорнa лица за зимско одржавање путева и улица у градуВладимир Костић060/50 58 710

Контактирајте нас путем мејла

image_pdfimage_print