директорка Милена Митић

тел. 012 / 662 – 656

рачуноводство 012/662-633

web: http://vrticvg.edu.rs/

Oбразовно-васпитни рад са предшколским узрастом у Великом Градишту датира још са почетка 20. века. Тридесетих година прошлог века, постојале су организације које су водиле рачуна о најмлађима. Касније су постојале предшколске групе које су радиле при основној школи.
Дечји вртић «Мајски цвет» из Великог Градишта основан је осамдесетих година прошлог века. «На предлог Извршног одбора СИЗ-а дечије заштите од 21. октобра 1980. године Скупштина је усвојила Елаборат о друштвено-економској оправданости оснивања Организације удруженог рада за предшколско образовање и васпитање деце јер су Средњорочним планом развоја општине Велико Градиште за период 1976-1980. године планиране активности за почетак градње капацитета намењених предшколској деци. Из средстава самодоприноса грађана, уз безрезервну помоћ Републичке заједнице дечије заштите Београд, и несебично залагање целог Извршног одбора СИЗ-а дечије заштите, њене Скупштине и челних људи и органа општине Велико Градиште започета је градња комбиноване дечије установе за 150. малишана на просторима бившег «вашаришта» 1978. године».

На почетку, вртић је радио само у Великом Градишту, у наменски саграђеном објекту. Уз потребне дидактичке материјале и друга васпитно-образовна средства 24.11.1980. године отпочео је рад вртића. Временом се вртић просторно ширио, број васпитно-образовних група је растао, а самим тим и број деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем. Данас Дечји вртић у седишту установе ради у седам васпитних група од којих две реализују Припремни предшколски програм. Паралелно са повећањем броја деце у седишту установе ширила се мрежа предшколских васпитних група у подручним насељима.

image_pdfimage_print