Обавештење о измени режима саобраћаја на раскрсници ул. Војводе Путника и ул. Обала краља Петра у Великом Градишту

Одлуком Општинског већа од 19.04.2023. године измењен је режим саобраћаја на раскрсници ул. Војводе Путника и ул. Обала краља Петра у Великом Градишту у погледу првенства пролаза тако да се првенство пролаза дозволи возилима која се крећу дуж ул. Обала краља Петра, а постављањем саобраћајног знака II-2 “обавезно заустављање“ у ул. Војводе Путника би се наложило возилима из тог смера уступање првенства пролаза.

Обавештење о пробама сирена за јавно узбуњивање

Oбавештава се становништво да ће дана 25.10.2023. (среда) бити извршена проба сирена за јавно узбуњивање, у периоду од 12 до 13,30 часова, са сигналом „престанак опасности“.

Сирене ће бити активиране на следећим локацијама:

Бр. Објекат Адреса
1 Зграда Скупштине општине Велико Градиште Житни трг бр. 1
Велико Градиште
2 Зграда „Електромораве“ Воје Богдановића број 11
Велико Градиште
3 „Лилић промет“ Трг oслобођења бб – Орашчар
Велико Градиште

 

Обавештење о планираном искључењу воде у Великом Градишту – Ново насеље

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у Великом Градишту – Ново насеље да ће 19.10.2023. године (четвртак), у периоду од 9 до 13 часова, привремено бити искључено водоснабдевање због радова на одржавању.

Искључење ће обухватити следеће улице: Бошка Вребалова, Пожаревачки пут, 11. октобар, Првомајска и припадајуће улице.

ЈКП Дунав ће настојати да прекид траје што краће и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

Наш број: 2716/2023
Датум: 18.10.2023. године

Захтев ПД „Spider Serbia“ Београд за увећањем цене комуналних услуга

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Велико Градиште, објављује захтев који је упутио ПД “Spider Serbia“ Општинском већу на одлучивање.

Захтев се објављује пре одлучивања и доношења одлуке по истом.

Захтев ПД „Spider Serbia“ Београд за увећањем цене комуналних услуга

Допуна Обавештења о извођењу гађања за октобар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће.

Поред термина за извршење гађања наведених у  Обавештењу о извођењу гађања из пешадијског наоружања за октобар гађања ће се изводити на простору ВК “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље и дана 11.10.2023. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак становништва у означеном простору и најстроже забрањено свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова јер је опасно по животПри наиласку на такав пројектил или неексплодирано минско-експлозивно средство, свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

Oбавештење о затварању улице Воје Богдановића у току извођења радова на изради тротоара

Затвара се за саобраћај моторних возила део улице Воје Богдановића, од раскрснице са улицом Албанске споменице до раскрснице са тргом Младена Милорадовића, у Великом Градишту, дана 07.10.2023. до 05.12.2023. године ради извођења радова на пресвлачењу асфалтног застора.

Затвара се само једна саобраћајна трака саобраћајнице и то десна, гледано у правцу ка тргу Младена Милорадовића (саобраћајна трака ближа згради Електромораве).

Привременом саобраћајном сигнализацијом биће регулисан саобраћај у току извђења радова.

Јавно обавештење – Комисија за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма удружења грађана, цркава и верских заједница

На основу члана 1. Закључка о условима и начину сарадње са организацијама цивилног друштва и других актера од значаја за доделу помоћи број 401-209/2022-01-4 („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр 17/2022) Комисија за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма удружења грађана, Цркава и Верских заједница у општини Велико Градиште (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 22.09.2023. године донела следеће:

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

Обавештавају се удружења грађана, Цркве и верске заједнице које реализују пројекте на територији општине Велико Градиште да ће у понедељак 02.10.2023.године са почетком у 9 часова бити одржан округли сто у просторијама новог објекта ЈУ Спортски центар Велико Градиште ул др Бошка Вребалова бр 3 у Великом Градишту. На округлом столу разматраће се дефинисање услова, мерила, критеријуми за јавне позиве, начин учешћа, као и контрола програма.

Сл/2023-03

22.09.2023.године

Председник Комисије

 Драган Живковић, с.р

Јавно обавештење – Комисија за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области спорта

На основу члана 1. Закључка о условима и начину сарадње са организацијама цивилног друштва и других актера од значаја за доделу помоћи број 401-209/2022-01-4 ( „Службени гласник општине Велико Градиште“, бр 17/2022 ) Комисија за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области спорта у општини Велико Градиште (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 19.09.2023. године донела следеће:

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

Обавештавају се спортска удружења са територије општине Велико Градиште да ће у понедељак 02.10.2023. године са почетком у 9 часова бити одржан округли сто у просторијама новог објекта ЈУ Спортски центар Велико Градиште ул др Бошка Вребалова бр 3 у Великом Градишту. На округлом столу разматраће се дефинисање услова, мерила, критеријуми за јавни позив, начин учешћа, као и контрола програма.

Број: _____________

Председник Комисије

Саша Бранковић

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за oктобар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 03, 04, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 25, 26. и 31.10.2023. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print