Решење о формирању Радне групе праћења и извештавања програма, програмских активности и пројеката и израде буџета

Решење о формирању Радне групе праћења и извештавања програма, програмских активности и пројеката и израде буџета

Овлашћење Радној групи за праћење и извештавање програма, програмских активности и пројеката и израде буџета за спровођење плана активности

Данас почели радови на реконструкцији Карађорђеве улице

Како је из Општинске управе најављено, данас су почели радови на реконструкцији Карађорђеве улице у Великом Градишту.

Реконструкција улице планирана је у дужини од 450 m, односно површини од 2.700 m2, са оквирним роком трајања радова од 60 дана.

Процењена вредност инвестиције је 230.197 евра без пдв-а, а радови се изводе у оквиру Уговора о ЈПП без елемената  концесије за финасирање изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште.

Током трајања радова у овој улици биће обустављен саобраћај за моторна возила па из општине захваљују грађанима на разумевању.

Oбавештење о затварању Карађорђеве улице за саобраћај моторних возила

Обавештавају се грађани и учесници у саобраћају да ће Карађорђева улица у Великом Градишту бити затворена за саобраћај моторних возила, од улице Војводе Путника до улице Шумадијске, у трајању од 60 радних дана, од 22.03.2023. до 20.05.2023. године.

Улица се затвара ради извођења радова на реконструкцији и санацији асфалтног застора.

Предузеће за путеве Пожаревац д.о.о. ће привременом саобраћајном сигнализацијом регулисати затварање пута, односно улице, а по завршетку радова уклонити баријере и саобраћајне знакове.

 

Сазив 22. седнице Скупштине општине за 27.03.2023. године

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл. Гласник општине Велико Градиште“ бр. 3/2023),

 

САЗИВАМ

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 27. МАРТ 2023. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину,
 2. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом, („Silver Lake Investment“),
 3. Предлог Одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Јавној установи Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ из Великог Градишта,
 4. Предлог Одлуке о образовању Комисије за дефинисање специфичних области које би могле бити предмет концесије и других облика јавно-приватних партнерстава,
 5. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште,
 6. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 7. Предлог Решења о именовању директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 8. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2022. годину,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада за 2023. годину, са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2023. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2023. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене у Плану и програму рада Јавне установе културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2023. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (IV квартал),
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023.годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште.

Број: 06-12/2023-01-1 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

Обавештење грађанима ради информисања о стицању статуса енергетски угроженог купца

Нова Уредба о енергетски угроженом купцу ступила је на снагу 17. децембра 2022. године.

Статус енергетски угроженог купца могу стећи домаћинства која су корисници права на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак, корисници увећаног додатка за туђу негу и помоћ као и домаћинства са минималним примањима и приходима, у складу са Уредбом.

Овим путем позивамо грађане који испуњавају услове да поднесу захтев ради остваривања права.

Заинтересована лица могу да преузму Захтев преко следећих линкова:

Заинтересована лица могу преузети захтеве у канцеларији бр.  1  Општинске управе Општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште.

Захтев са одговарајућом документацијом подноси  се Општинској управи Оштине Велико Градиште сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

За све додатне информације и помоћ око попуњавања захтева грађани се могу обратити на бр. телефона:  069/801-76-79 и 012/660-444.

Обавештење о заузећу јавне површине током ускршњих празника

Обавештавамо све заинтересоване странке за заузеће јавне површине током ускршњих празника, да ће се заузеће јавне површине одобрити за период од 03.04.2023. до 16.04.2023. године на локацији Трг Младена Милорадовића. Укупан број предвиђених места је 22.

Пре подношења захтева за заузеће, потребно је доћи у канцеларију бр. 36 ОУ општине Велико Градиште, почев од дана 20.03.2023. године како би се изабрала локација за постављање тезге.

Локације ће се одобравати према редоследу јављања заинтересованих странака.

Одељење за локални економски развој

Национална служба за запошљавање представила јавне позиве и конкурсе за запошљавање у 2023. години

Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац у сарадњи са Регионалном привредном комором Браничевског и Подунавског управног округа, Регионалном развојном агенцијом „Браничево-Подунавље“ ДОО и општином Велико  Градиште, представила је 16.марта, у свечаној сали општине,  јавне позиве и конкурсе Националне службе за запошљавање за 2023. годину.

Представници Филијала су на Форуму присутне упознали о субвенцијама за подстицање запошљавања намењеним послодавцима и незапосленим лицима као и о условима и начину конкурисања за исте.

О својим услугама говорили су и представници Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа као и Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“ ДОО.

   

Сазив 79. седнице Општинског већа за 17.03.2023. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

79. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 17.03.2023. год. (ПЕТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „ДУнав Велико Градиште“ за 2023. годину,
 2. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 3. Предлог Решења о отуђењу покретне имовине.


Број:06
-/2023-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.   

Обавештење о Јавној презентацији урбанистичких пројеката са допуном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број:350-5/2023-06
Датум:13.03.2023.год.
Велико Градиште

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА 

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката за:

 • Стамбени објекат са три стана, на к.п.бр. 2366/494 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Гроздановић Дејан и Гроздановић Драгана из Нишке Бање, број предмета 353-129/2023-06;
 • Укровљавање стамбено-пословног објекта апартманског типа, на кп.бр. 4616 у К.О. Велико Градиште инвеститора Миловановић Горана и Митић Јасмине из Великог Градишта, број предмета 353-136/2023-06;
 • Индустријски комплекс фабрике уља „Дунавка“ из Београда, у Великом Градишту, а на кп.бр. 2158, 2164, 2177/2, 2154, 2157 и 2156 у К.О. Велико Градиште, број предмета 353-146/2023-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 20.03.2023. године до 27.03.2023. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 27.03.2023.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Сазив 78. седнице Општинског већа за 15.03.2023. год.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

78. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 15.03.2023. год. (среда)

 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину, Нацрт Одлчуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом, („Silver Lake Investment“),
 2. Нацрт Одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Јавној установи Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ из Великог Градишта,
 3. Нацрт Одлуке о образовању Комисије за дефинисање специфичних области које би могле бити предмет концесије и других облика јавно-приватних партнерстава,
 4. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 5. Нацрт Решења о именовању директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 6. Нацрт Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2022. годину,
 7. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада за 2023. годину, са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште,
 8. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,
 9. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2023. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,
 10. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,
 12. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,
 13. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 14. Нацрт Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2023. годину,
 15. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,
 16. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023. годину,
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Плану и програму рада Јавне установе културни центар „Властимир Павловић Царевац“ за 2023. годину,
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 19. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (IV квартал),
 20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „ДУнав Велико Градиште“ за 2023. годину,
 21. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште,
 22. Предлог Пословника о раду Општинског већа општине Велико Градиште,
 23. Предлог Одлуке о коришћењу службених мобилних телефона,
 24. Предлог Одлуке о избору Програма за финансирање цркава и верских заједница у 2023. години,
 25. Предлог Одлуке о додели средстава Удружењима,
 26. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Опште болнице Пожаревац,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 2/23 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца Матејић Живослава из Мајиловца),
 28. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 380/22 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца мал. Ракић *** из Београда, кога заступа отац Ракић Владимир из Београда),
 29. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 451/22 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца Маровић Љубице из Великог Градишта),
 30. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 20/23 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца Рајчић Ненада из Великог Градишта),
 31. Предлог Решења о одбијању Захтева Општинског правобраниоца за давање сагласности на закључење споразума о мирном решењу спорног односа у парници П. Бр. 22/22, (тужиоца мал.*** Вукадиновић из Великог Градишта, коју заступа мајка Ивана Вукадиновић из Великог Градишта),
 32. Разно.

Број:06-10/2023-01-4    

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.  

image_pdfimage_print