Јавни позив за доставу предлога кандидата за доделу општинских награда и признања општине Велико Градиште у 2024. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одбор за награде и признања
Број: 001819274 2024 07837 000 000 171 002 03 002
Датум: 5. 6. 2024.год.
Велико Градиште
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ у 2024. години

 

 

Скупштина општине Велико Градиште донела је Одлуку о утврђивању 2. августа за Дан општине Велико Градиште, као и Одлуку о установљењу и додели Општинске награде и других јавних признања општине Велико Градиште.

Општинска награда додељује се као друштвено признање установама, предузећима, месним заједницама, органима, организацијама, удружењима грађана и поједницима, из земље и иностранства, који су постигли и постижу изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште (привреда, пољопривреда, образовање, здравство и социјална заштита, наука, култура, спорт, хуманитарна делатност, посебан допринос афирмацији општине и насељеног места и друге области јавног живота) као и најбољим ученицима и студентима са територије општине Велико Градиште.

Повеље се додељују установама, предузећима, месним заједницама и органима за  изузетне  резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва и унапређењу, развоју и афирмацији Општине.

Плакета се додељује општинама, градовима и заслужним појединцима из земље и иностранства за изузетну сарадњу, изузетне заслуге и допринос у развоју општине, пружену помоћ Општини или грађанима Општине.

Похвала се додељује правним и физичким лицима за постигнуте успехе у привреди и осталим делатностима од значаја за напредак и развој Општине.

Звање почасног грађанина Општине додељује се значајним личностима из земље и иностранства, које намају пребивалиште на територији општине Велико Градиште за изузетан и вишегодишњи допринос: развоју Општине у различитим областима; афирмацији Општине у земљи и иностранству; афирмацији вредности које су утемељене у историјској улози Општине и њеном значају у развоју српске државе и доприносу добробити њених житеља; у пружању хуманитарне помоћи и донација; унапређењу и заштити животне средине; развоју демократије, заштити и унапређењу људских права и слобода; унапређењу и развоју локалне самоуправе.

Општинске награде и друга признања додељује се сваке године, на свечаној седници Скупштине општине, а поводом Дана општине.

Кандидате за Општинску награду, Повељу, Плакету и Похвалу предлажу одборници Скупштине општине Велико Градиште, чланови Општинског већа, органи, организације, месне заједнице, удружења грађана, предузећа, установе и својим потписима најмање 10 грађана.

Право покретања иницијативе за предлагање кандидата за звање Почасног грађанина имају сва физичка и правна лица са територије општине Велико Градиште.

Предлог се доставља у писаној форми,  садржи све потребне податке о кандидату, мора бити образложен и обавезно мора садржати назнаку области за коју се предлаже.

Предлози се достављају Одбору за награде и признања општине Велико Градиште, најкасније до 20. 6. 2024. године до 14.00 часова.

Предлоге слати у затвореној коверти са назнаком – предлог за Општинску награду- на адресу Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

Љиљана Стевановић, с.р.

image_pdfimage_print