Наредба о почетку рада скелског прелаза у Раму

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88- 71/2020-01-2
Датум: 4.05.2020. године
Велико Градиште

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљањау ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 4.04.2020. године донео је

З А К Љ У Ч А К

  1. Дозвољава се рад скелског прелаза у Раму уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.
  2. Скелски прелаз почеће са радом од 07.05.2020. године.
  3. Власник скеле дужан је да на видном месту истакне радно време, превентивне мере којих су корисници превоза дужни да се придржавају и правила понашања путника при уласку на скелу и на самој скели.
  4. Пре сваког новог поласка власник скеле је дужан да изврши дезинфекцију исте, а посебно рукохвата и места која се често додирују.

Командант штаба

Драган Милић

image_pdfimage_print