Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Цекин д.о.о Београд – Нови Београд

Решење о давању сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину – “Телеком Србија“

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину – „VIP Mobile“

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Стаја за узгој живине – Трифуновић Новица
Oбавештење о донетом решењу – Стаја за узгој живине – Трифуновић Новица

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – ,,Гас Инвест“
Решење

Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Пројекат Пекара, Слађана Стојковић из Великог Градишта
Решење

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Радио базна станица мобилне телефоније на локацији БА1015_01 ПО_Тополовник
Решење

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Радио базна станица мобилне телефоније на локацији БА1186_01 ПО_Мајиловац
Решење

САДРЖИНА ЛИСТА ЈАВНЕ КЊИГЕ
image_pdfimage_print