Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – БОП СОЛАР

Обавештење Министарства о јавном увиду, презентацији и расправи о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пристана за укрцавање и искрцавање путника на стационажи реке Дунав km 1077+500, у оквиру међународног путничког пристаништа Рам на к.п.бр. 1950/1 и 1950/2, КО Рам на територији СО Велико Градиште

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Предузеће за путеве Пожаревац доо

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину – Дунавка фаза 2

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – РБС Макце

Обавештење о поднетом захтеву за радио базну станицу КО Мајиловац

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Teлеком Србија а.д.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Фабрика уља “Дунавка“

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Цекин д.о.о Београд – Нови Београд

Решење о давању сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину – “Телеком Србија“

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину – „VIP Mobile“

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Стаја за узгој живине – Трифуновић Новица
Oбавештење о донетом решењу – Стаја за узгој живине – Трифуновић Новица

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – ,,Гас Инвест“
Решење

Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Пројекат Пекара, Слађана Стојковић из Великог Градишта
Решење

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Радио базна станица мобилне телефоније на локацији БА1015_01 ПО_Тополовник
Решење

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Радио базна станица мобилне телефоније на локацији БА1186_01 ПО_Мајиловац
Решење

САДРЖИНА ЛИСТА ЈАВНЕ КЊИГЕ
image_pdfimage_print