New Search

If you are not happy with the results below please do another search

Archives

1

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за децембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3)- Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 02, 03, 06, 08, 09, 16, 20, 21, 22. и 23.12.2021. године.
Забрањује се кретање, задржавање и боравак

2

Јaвни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица у другим локалним самоуправама

Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица у Новој Црњи, Алибунару, Великој Плани, Белој Цркви, Вршцу, Пландишту, Сомбору, Крагујевцу, Неготину, Дољевцу, Нишу, Кладову и Прокупљу
Образац пријаве на Јавни позив
Изјава о имовини
Изјава за прибављање података по службеној дужности 

3

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2022. години

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18 и 34/21), а на предлог Комисије за остваривање права за доделу

4

Обавештење о провери исправности система за јавно узбуњивање

Обавештавају се грађани Великог Градишта да ће се дана 24.11.2021. године, између 11 и 13 часова, извршити провера исправности система за јавно узбуњивање.
Провера исправности система за јавно узбуњивање се врши ради провере исправности и евентуалне поправке и израде Акустичке студије.
Општински штаб за ванредне ситуације
Општине Велико Градиште
 

5

Обука будућих возача на симулаторима за безбедност у саобраћају у Великом Градишту

Представници Агенције за безбедност саобраћаја и Локалног савета за безбедност саобраћаја општине Велико Градиште организовали су данас, на полигону малих спортова у Великом Градишту, симулациону вежбу на симулаторима који се користе за обуку безбедног учешћа у саобраћају.
У циљу подизања свести о безбедности у саобраћају, будући возачи и полазници двеју ауто-школа били су у прилици

6

Допуна обавештења о извођењу гађања из пешадијског наоружања за новембар

Поред термина за гађање за новембар, наведених у Обавештењу о извођењу гађања из пешадијског наоружања за новембар, гађање ће се изводити на простору ВК “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште) који обухвата објекте Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље и дана 27.11.2021. године.
Забрањује се кретање, задржавање и

7

На локалитету код Рама почело пошумљавање Рамско-голубачке пешчаре

Током ове недеље, у близини села Рам, започета је реализација пројекта „Пошумљавање деградираних површина Рамско-голубачке пешчаре или површина за које постоји опасност од деградације земљишта ради заштите људи, добара и животне средине од последица ерозије земљишта“.
Предвиђено је да на овом локалитету буде посађено 4.110 садница црног бора и аутохтоних тврдих и меких лишћара.
“На три

8

Сазив 12. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 19.11.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),
САЗИВАМ
12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 19. НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК)   
 
Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

9

Уплата рате за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште подсећа пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. новембар 2021. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину.
Грађани се за обавештења могу јавити на број телефона руководиоца службе Горана Костића, 069/8047666.
 

10

Обавештење о јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизами
имовинско-правне послове
Наш број: 353-260/2021-06
Датум: 09.11.2021.године
Велико Градиште
 
Општинска управа општине Велико Градиште, Одељењезаурбанизам и имовинско – правнепослове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 –