1. ВАЖЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
1.1.1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО (pdf format)
1.1.2. ГРАФИЧКИ ДЕО (i pdf format i dwg)

1.2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
1.2.1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО (pdf format)
1.2.2. ГРАФИЧКИ ДЕО (i pdf format i dwg)

1.3. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ
1.3.1.ТЕКСТУАЛНИ ДЕО (pdf format)
1.3.2. ГРАФИЧКИ ДЕО (i pdf format i dwg)

1.4. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ШПИЦ
1.4.1.ТЕКСТУАЛНИ ДЕО (pdf format)
1.4.2. ГРАФИЧКИ ДЕО (i pdf format i dwg)
2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ФАЗИ ИЗРАДЕ
2.1. НАЗИВ ПЛАНА

2.1.1.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.1.2.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.1.3.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.1.4.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.1.5.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.1.6.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.2. НАЗИВ ПЛАНА

2.2.1.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.2.2.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.2.3.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.2.4.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.2.5.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ

2.2.6.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИДОДАЈЕ
3. ПОТВРЂЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ
3.1. НАЗИВ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ, ОБЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА И ЛИНК ЗА ОТВАРАЊЕ – ПРЕУЗИМАЊЕ ФАЈЛОВА (урбанистички пројекат, записник са комисије и потврда)

3.2. НАЗИВ УРБАНИСТИЧКОГ – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ, ОБЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА И ЛИНК ЗА ОТВАРАЊЕ – ПРЕУЗИМАЊЕ ФАЈЛОВА (урбанистички пројекат, записник са комисије и потврда)

3.3. НАЗИВ УРБАНИСТИЧКОГ – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ, ОБЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА И ЛИНК ЗА ОТВАРАЊЕ – ПРЕУЗИМАЊЕ ФАЈЛОВА (урбанистички пројекат, записник са комисије и потврда)

3.4. НАЗИВ УРБАНИСТИЧКОГ – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ, ОБЈЕКТУ И ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА И ЛИНК ЗА ОТВАРАЊЕ – ПРЕУЗИМАЊЕ ФАЈЛОВА (урбанистички пројекат, записник са комисије и потврда)
image_pdfimage_print