o Наручилац урбанистичког пројекта: „Mega Invest DUO 012“ Велико Градиште и Иван Ђурић из Великог Градишта

o Израђивач урбанистичког пројекта: ГП „БОБИНГ“ из Великог Градишта, улица Војводе Путника број 43 

o Урбанистички пројекат

o Потврда урбанистичког пројекта

image_pdfimage_print