• Сеоска туристичка домаћинства

Захтев за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства
Изјава о испуњености стандарда за разврставање сеоских туристичких домаћинстава у категорије
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство
Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (сеоска туристичка домаћинства)

  • Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)

Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе
Изјава о испуњености стандарда за разврставање соба у категорије
Изјава о испуњености стандарда за разврставање кућа у категорије
Изјава о испуњености стандарда за разврставање апартмана у категорије
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – соба
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – кућа
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – апартман
Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (домаћа радиност)

image_pdfimage_print