Решење о расподели средстава из буџета општине Велико Градиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште за 2017. годину

Предлог о расподели средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2017. годину

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и чланом II Решења о додели средстава, обавезују се учесници Конкурса да без одлагања (у року од два радна дана од дана пријема Решења) доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима и у оквиру предложеног пројекта, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1 Буџет пројекта – картица 1а Ревидирани буџет који је саставни део Јавног позива, на адресу назначену у Јавном позиву.

Решење о именовању стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2017. годину

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2017. години

Обрасци: 

image_pdfimage_print