16.9.2019. Састанак са привредом

Дана 16.9.2019. године су представници руководства oпштине, Одељења за финансије и Одељења за привредни и економски развој и дијаспору, у оквиру серије састанака за планирање буџета и јавних инвестиција, одржали састанак са представницима привреде. Циљ састанка је био да се привредници упознају са започетим процесом партиципативног буџетирања и да својим предлозима допринесу адекватном и сврсисходном планирању средстава заснованом на потребама грађана.

Састанак је водио председник oпштине који је упознао присутне представнике привреде са планираним инвестицијама у наредном периоду које директно или индиректно имају утицаја и на привредни развој и на пословање самих привредних субјеката. Испоставило се да се неки од планираних пројеката већ поклапају са идејама и потребама које су сами привредници имали. Разговарало се и о развоју целогодишњег туризма, инфраструктурним пројектима, посебно у области водовода и канализације, организовању живота младих на другачији начин, улагањима у спорт, итд. Такође, једна од важних сугестија која се не тиче само планирања буџета је била и пружање интензивније подршке локалној привреди, посебно у домену остваривања додатних финансијских користи од фондова који постоје. Привредницима је подељен упитник са листом приоритетних пројеката за које ће имати прилику да гласају.

image_pdfimage_print