New Search

If you are not happy with the results below please do another search

121 search results for:

1

Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 20.12.2018. године Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 19.10.2018. године Измена Плана јавних набавки за Општинску…

2

Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 20.12.2018. године Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 19.10.2018. године Измена Плана јавних набавки за Општинску…

3

Јавне набавке

Конкурсну документацију за јавне набавке можете преузети на порталу Јавне набавке. План јавних набавки за 2017. годину за Општинску управу општине Велико Градиште Измена Плана јавних набавки за 2016. годину…

4

Јавне набавке

Конкурсну документацију за јавне набавке можете преузети на порталу Јавне набавке. Измена Плана јавних набавки за 2016. годину за Општинску управу општине Велико Градиште Измена Плана јавних набавки за 2016….

5

Збирка прописа

Акта која нису објављена у “Збирци прописа“ објављена су у службеним гласницима општине Велико Градиште Одлука о грађевинском земљишту – 12.04.2021. Одлука о јавној својини општине Велико Градиште – 12.04.2021….

6

Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 05.11.2019. Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 07.10.2019. Измена Плана јавних набавки за 2019….

7

Јавне набавке

Портал јавних набавки Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 07.04.2021. Измена Плана јавних набавки за 2020. годину за Општинску управу – 01.02.2021. Правилник о ближем…

8

Конкурси

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта Јавни позив 5 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за подстицаје за спровођење  одгајивачких…

9

Избори за савете МЗ

Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне заједнице Дољашница одржаних 19.04.2021. године Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне заједнице Сираково одржаних 19.04.2021. године…

10

Буџет

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Велико Градиште за 2022. годину Број запослених у 2021. години – 01.03.2021. Грађански водич кроз Одлуку о…