ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 25/2021)

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

РЕФЕРАЛНА КАРТА НАМЕНА ПРОСТОРА

РЕФЕРАЛНА КАРТА МРЕЖА НАСЕЉА

РЕФЕРАЛНА КАРТА ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

РЕФЕРАЛНА КАРТА ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

РЕФЕРАЛНА КАРТА КАРТА СПРОВОЂЕЊА

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА БИСКУПЉЕ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ЦАРЕВАЦ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ЧЕШЉЕВА БАРА

УРЕЂАЈНА ОСНОСВА СЕЛА ДЕСИНЕ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ЂУРАКОВО – ПОПОВАЦ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ДОЉАШНИЦА

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ГАРЕВО

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА КАМИЈЕВО

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА КИСИЉЕВО

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА КУМАНЕ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА КУРЈАЧЕ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА КУСИЋЕ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ЉУБИЊЕ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА МАЈИЛОВАЦ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА МАКЦЕ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ОСТРОВО

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ПЕЧАНИЦА

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ПОЖЕЖЕНО

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА РАМ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА СИРАКОВО

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА СРЕДЊЕВО

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ТОПОЛОВНИК

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ТРИБРОДЕ

УРЕЂАЈНА ОСНОВА СЕЛА ЗАТОЊЕ