Пројекaт “Водоизвориште 7000” (naziv раднe верзијe пројекта изградње водоводне мреже у Великом Градишту) је највећи инвестициони пројекaт који тренутно реализују општина Велико Градиште и Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.

Пројекaт, вредан 4.4 милиона еура, финансира Европска унија, а имплементира и Аустријска развојна агенција (ADA), кроз пројекат „Социо-економски развој дунавске регије у Србији“ (SEDDSR). Посебну подршку пројекту даје Канцеларија за европске интеграције.

Завршетак радова предвиђен је до јуна 2016. године.

Сам пројекaт обухвата 8 фаза:

1. изградњу бунара – ова фаза је већ завршена

2. постројења за прераду воде – радови су у току и завршетак радова се очекује у фебруару 2016.

3. потисни цевовод испод Сребрног језера – радови су у току и очекује се завршетак током јесени 2015.

4. израда компаративне студије – студија је завршена

5. прикључак на постојећу водоводну мрежу – радови почињу у септембру

6. пројектно-техничка докуметација за фазу 7 и 8

7. израда магистралног цевовода до брда Конглавица – радови су у току

8. резервоар на Конглавици – радови почињу у августу

Извођач радова је конзорцијум Porr-UNIHA-Millrnnium Team, а надзор конзорцијум POSCH-BEOHIDRO-HIDROINGENERING.

Пројекат представља део генаралног пројекта водоснабдевања општине Велико Градиште и представља прву фазу решавања проблем водоснабдевања на територији општине Велико Градиште, укључујући и сеоска насеља. Оно што је значајно јесте да ће се урадити магистрални потисни цевовод од аутокампа до Конглавице и резервоар на Конглавици чиме би била завршена и друга етапа генералног пројекта, како би вода била доступна насељима у подножју Конглавице која нису прикључена на водоводну мрежу.

image_pdfimage_print