Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште – 05.02.2024.

Правилник о измени и допуни Правилнка о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште, – 15.05.2023.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи и Oпштинском правобранилаштву са обрасцима компетенције – 19.09.2022.

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште – 28.07.2022.

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацјама општине Велико Градиште – 31.03.2022.

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште – 23.09.2021.

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште бр.110-2/2021-01-4 од 18.02.2021. год – 15.06.2021.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи, Oпштинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште – 18.02.2021.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи, Oпштинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште – 31.01.2020.

Измене Правилникa о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште – 06.12.2019.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи, Oпштинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште – 07.12.2018.Измене Правилникa о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште – 06.12.2019.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи, Oпштинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште – 07.12.2018.

image_pdfimage_print