2023.година

000389780 2023 07837 004 005 350 068 – Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног комплекса спратности Сут+Пр+3 и По+Сут+Пр+3 на к.п.бр. 2374/11 К.О. Велико Градиште
 000392790/2023 – Урбанистички пројекат за израдњу фотонапоснек електране на земљи снаге 3MW са целокупном предајом енергије у дистрибутивни систем, на к.п.бр. 2559/9, 2559/11 и делу 2559/3 К.О. Велико Градиште
–000303560/2023 – Урбанистички пројекат за стамбени објекат за колективно становање на к.п.бр. 531 и 532 К.О. Велико Градиште
– 000176865/2023 – Урбанистички пројекат туристичког објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/410 и 2366/423 К.О. Велико Градиште
– 000176879/2023 – Урбанистички пројекат реконструкције и наградње постојећег стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 447 К.О. Велико Градиште
– 353-326/2023-06 Урбанистички пројекат за реконструкцију и надградњу објекта к.п.бр. 510 К.О. Велико Градиште
 353-129/2023-06 Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта са два стана на к.п.бр. 2366/494 К.О. Велико Градиште
 353-136/2023-06 Урбанистички пројекат за укровљавање стамбено-пословног објекта апартманског типа на к.п.бр. 4616 К.О. Велико Градиште
 353-146/2023-06 Урбанистички пројекат разраде индустријског комплекса фабрике уља „Дунавка“ на к.п.бр. 2158, 2164, 2177/2, 2154, 2157 и 2156 све у К.О. Велико Градиште

image_pdfimage_print