Програм за коришћење биомасе у енергетске сврхе у општини Велико Градиште

Одлука о измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину – 07.06.2019.

Решење о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2019. годину

Одлука о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину – 21.03.2019.

Одлука о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину – 21.03.2019.
– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општина Велико Градиште

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2018. годину

image_pdfimage_print