“Подршка за израду првог плана развоја општине Велико Градиште у оквиру Програма ЕU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ који финансира Европскa унијa. Кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера.“

Секторске анализе

6. Секторска анализа - урбанизам и просторно планирање

11.04.2023 – Састанак за разраду мера за сваки од приоритетних циљева развоја у оквиру израде нацрта Плана развоја ЈЛС

У Великом Градишту 11.04.2023. године је организован састанак радних група за разраду мера за сваки од приоритетних циљева развоја у оквиру израде у поступку израде Плана развоја општине Велико Градиште.

14.03.2023 – Састанак за финализацију приоритетних циљева и мера у оквиру израде нацрта Плана развоја ЈЛС

У Великом Градишту 14.03.2023.године је организован састанак радних група у циљу финализације приоритетних циљева и мера у оквиру израде у поступку израде Плана развоја општине Велико Градиште.

23.01.2023 – Планска радионица дефинисања приоритетних циљева и мера у оквиру израде нацрта Плана развоја ЈЛС

У Великом Градишту 23. jaнуара 2023. године је организована трећа планска радионица тематских радних група. Тема радионице је било дефинисаеа приоритетних циљева и мера у поступку израде Плана развоја општине Велико Градиште.

09.12.2022 – Планска радионица анализе проблема и дефинисања визије, односно жељеног стања развоја општине у оквиру израде нацрта Плана развоја ЈЛС

У Великом Градишту 09. децембра је организована друга радионица тематских радних група у поступку израде Плана развоја општине Велико Градиште.

Израда Плана реализује се у оквиру спровођења пакета подршке за израду Плана развоја у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и финасиран је средствима Европске уније.

17.10.2022 – Радионица за израду SWOT анализе

У понедељак су, у оквиру поступка израде Плана развоја општине Велико Градиште, све три радне групе радиле на изради swot анализе.

За потребе израде Плана формиране су три радне групе: локални економски развој, друштвени развој и ИТ, урбани развој, заштита животне средине и енергетска ефикасност.

Поступак се спроводи уз експертске подршку Сталне конференције градова и општина

22.08.2022 – Први састанак Координационог тима; Анализа постојеће стратегије одрживог развоја

У оквиру поступка израде Плана развоја општине Велико Градиште за период 2023-2033. године, који општина Велико Градиште израђује уз подршку Сталне конференције градова и општина, дана 22. августа у општини Велико Градиште организован је састанак предложених чланова Координационог тима и експерта ангажованог од стране Сталне конференције градова и општина за потребе израде Плана развоја општине Велико Градиште.

Теме састанка су биле:

1. Kомуникација са општином поводом израде плана развоја, упознавање

2. Kоначна анализа заинтересованих страна, усаглашавање на нивоу координационог тима

3. Именовање чланова партнерског форума, заказивање првог састанка партнерског форума

4. Дискусија око анализе кровне стратегије, прикупљање додатних информација и података

image_pdfimage_print