“Подршка за израду првог плана развоја општине Велико Градиште у оквиру Програма ЕU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ који финансира Европскa унијa. Кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера.“

У Великом Градишту 09. децембра је организована друга радионица тематских радних група у поступку израде Плана развоја општине Велико  Градиште.

Израда Плана реализује се у оквиру спровођења пакета подршке за израду Плана развоја у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и финасиран је средствима Европске уније.

У понедељак су, у оквиру поступка израде Плана развоја општине Велико Градиште, све три радне групе радиле на изради swot анализе.

За потребе израде Плана формиране су три радне групе: локални економски развој, друштвени развој и ИТ, урбани развој, заштита животне средине и енергетска ефикасност. 

Поступак се спроводи уз експертске подршку Сталне конференције градова и општина
 

У оквиру поступка израде Плана развоја општине Велико Градиште за период 2023-2033. године, који општина Велико Градиште израђује уз подршку Сталне конференције градова и општина, дана 22. августа у општини Велико Градиште организован је састанак предложених чланова Координационог тима и експерта ангажованог од стране Сталне конференције градова и општина за потребе израде Плана развоја општине Велико Градиште.

Теме састанка су биле:

1. Kомуникација са општином поводом израде плана развоја, упознавање

2. Kоначна анализа заинтересованих страна, усаглашавање на нивоу координационог тима

3. Именовање чланова партнерског форума, заказивање првог састанка партнерског форума

4. Дискусија око анализе кровне стратегије, прикупљање додатних информација и података

image_pdfimage_print