Електронска адреса Е-Писарнице за поднеске странака:
pisarnica@velikogradiste.rs

Поштовани, Е-Писарница Општинске управе општине Велико Градиште креирана је како би омогућила квалитетније и брже општење између органа локалне самоуправе и странке електронским путем.

Након ступања на снагу новог Закона о општем управном поступку, 01.06.2017. године, настала је обавеза органа да на својој веб презентацији објављују обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе електронска документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о начину на који то чини (чл. 57.).

Електронска комуникација везана је за неке од веома битних радњи које се у управном поступку предузимају као што су општење органа и странке (чл. 56.), предаја поднеска (чл. 60.), евидентирање и потврда о пријему поднеска (чл. 61.), чување, разгледање и преузимање списа предмета (чл. 64.), обавештавање странке (чл. 66. и 70.), достављање (чл. 72. и 77.), одржање рока (чл. 81.) и остало.

ОБРАСЦИ И ЗАХТЕВИ
Службене евиденције
Списак лица за прибављање и достављање података из службених евиденција
Списак овлашћених лица за вођење управног поступка и одлучивање
Списак службеника овлашћених за вођење управног поступка
Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и управљању електронским документима – 04.05.2022.

image_pdfimage_print