ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ТУРИСТИЧКОГ ПУТА И ПЕШАЧКО- БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
ДУЖ ОБАЛЕ ДУНАВА И СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Oпштина Велико Градиште у сарадњи са „EU Pro“, приступа изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко- бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште.

Овај туристички пут део је европског бициклистичког коридора који носи назив „Еуро Вело 6“ и који се пружа долином реке Дунав. Просторни обухват Плана детаљне регулације захвата делове катастарских општина Рам, Затоње,Острово, Кисиљево, Пожежено и Велико Градиште општине Велико Градиште и простире се десним обалама Дунава и Сребрног језера.

Прва деоница туристичког пута и пешачко – бициклистичке стазе која је и предмет израде Плана детаљне регулације (у даљем тексту: План) јесте деоница од насеља Рам до насеља Затоње. Обрађивач Плана предметне деонице је „Инфо План“ из Аранђеловца.

Траса је оријентационе дужине око 9km, пролазиће дуж некатегорисаног пута дуж обале Дунава, подножјем брда Горица и кроз грађевинска подручја насељених места Рам и Затоње, као и делом кроз викенд насеље у Раму. Како би се исти пут спојио са туристичким насељем Бели Багрем и даље са центром општине, насељем Велико Градиште, потребно је и одговарајуће проширење и доградња још 8km истог пута, од Затоња преко Острова до превлаке Сребрног језера уз туристичко насеље Бели Багрем.

Реализацију планираних намена садржаја, сигнализације и опреме, неопходно је израдити и кроз форму јединственог урбанистичког плана, са елементима идејног пројекта, где ће бити дефинисана и финансијска средства потребна за изградњу предметне бициклистичке стаза, што ће значајно олакшати у аплицирању ка одговарајућим фондовима и другим потенцијалним изворима финансирања ради изградње ове инфраструктуре.

На званичној страници Општине Велико Градиште можете пратитити динамику израде Плана, као и погледати сву документацију насталу током израде Плана.

Све примедбе и сугестије можете упутити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне-послове у току раног јавног увида, као ијавног увида у канцеларији број 11 у приземљу зграде Општинске управе и путем званичне е-маил адресе: pdr-ram.zatonje.staza@velikogradiste.rs

Oдлука о изради плана

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана 

Обавештење о раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – деоница Плана детаљне регулације Рам – Затоње

image_pdfimage_print