Информација за физичка лица пружаоце угоститељских услуга уобјектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

Уредба o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству као и начин и рокови плаћања

Посебан рачун

Закон о угоститељству

Одлука о радном времену угоститељских објеката

Обавештење физичким лицима – обвезницима уплате боравишне таксе

Саопштење – Обавештење о надзору

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Контролна листа број КЛ-016-01/01 – Контрола угоститељских објеката за исхрану, пиће и напитке

Контролна листа број КЛ-017-01/01 – Контрола угоститељских објеката за смештај који се категоришу (хотел, мотел, пансион, туристичко насеље и камп)

Контролна листа број КЛ-018-01/01 – Контрола некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

Контролна листа број КЛ-026-01/01 – Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности, које се пружају од стране физичких лица

Контролна листа број КЛ-027-01/01 – Објекти домаће радиности, у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници

Контролна листа број КЛ-029-01/01 – Контрола услуга које пружа физичко лице у сеоском туристичком домаћинству

Контролна листа број КЛ-030-01/01 – Сеоска туристичка домаћиснтва у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници

Годишњи извештај о раду општинске туристичке инспекције за 2023. годину
Годишњи План рада општинске туристичке инспекције ОУ општине Велико Градиште за 2024. годину
Годишњи извештај о раду туристичке инспекције ОУ општине Велико Градиште за 2022.годину
План инспекцијског надзора Општинске туристичке инспекције за 2023. годину
Годишњи извештај општинске Туристичке инспекције ОУ Велико Градиште за 2021. годину
Годишњи План рада општинске туристичке инспекције ОУ општине Велико Градиште за 2022. годину
Годишњи извештај о раду туристичке инспекције за 2020. годину
План инспекцијског надзора општинске туристичке инспекције за 2021. годину
Годишњи извештај о раду туристичке инспекције за 2019. годину  Табела 1  Табела 2
План инспекцијског надзора општинске туристичке инспекције за 2020. годину
Годишњи извештај о раду туристичке инспекције за 2018. годину
План инспекцијског надзора општинске туристичке инспекције за 2019. годину
Годишњи план рада туристичке инспекције Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. год.
Годишњи извештај туристичке инспекције Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште за 2017. годину:
Годишњи извештај о раду сектора туристичке инспекције за 2017. годину
Годишњи извештај о раду овлашћених туристичких инспектора за 2017. годину
Извештај о повереним пословима – Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора у 2017. години

image_pdfimage_print