Општинска инспекција за друмски саобраћај и путеве

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

002 ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКАУ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – МЕЂУНАРОДНИ
004 ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА – МЕЂУНАРОДНИ
003 ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – ДОМАЋИ
022 КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
13 УПРАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА – услови обављања комуналне делатности –
101 ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ – Обавезе суседа пута
102 ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ – Обавезе корисника пута –
103 НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ – Обавезе корисника пута –
104 НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ – Обавезе суседа пута –
105 НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ – Обавезе управљача пута –
106 JAВНИ ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ – Локални превоз, обавезе превозника –
107 JAВНИ ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ – Локални превоз, аутобуске станице и стајалишта –
108 JAВНИ ПРЕВОЗ – Ванлинијски превоз –
109 ТАКСИ ПРЕВОЗ
110 ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ – Превоз за сопствене потребе, обавезе превозника –
111 ЛИМО СЕРВИС
113 ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ – Обавезе превозника –
013  ЈАВНИ ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У ДОМАЋЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
014 ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Годишњи извештај о раду општинске Инспекције за друмски саобраћај и путеве ОУ Вeлико Градиште за 2023. годину
Годишњи План рада општинске инспекције за друмски саобраћај и путеве ОУ Велико Градиште за 2024. годину
Годишњи извештај о раду инспекције за друмски саобраћај и путеве ОУ општине Велико Градиште за 2022.годину
Годишњи план инспекцијског надзора Општинске инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2023. годину
Сагласност на годишњи план инспекцијe за друмски саобраћај и путеве 2023
Годишњи извештај о раду Општинске инспекције за друмски саобраћај и путеве за 2021. годину
Годишњи План рада општинске саобраћајне инспекције ОУ Велико Градиште за 2022. годину
Сагласност на годишњи план саобраћајне инспекција 2022 
Годишњи извештај о раду саобраћајне инспекције за 2020. годину
План инспекцијског надзора општинске саобраћајне инспекције за 2021. годину
Годишњи извештај о раду саобраћајне инспекције за 2019. годину
План инспекцијског надзора општинске Саобраћајне инспекције за 2020. годину
Саопштење – Обавештење о инспекцијском надзору за саобраћајну инспекцију
Годишњи извештај о раду саобраћајне инспекције за 2018. годину
План инспекцијског надзора општинске Саобраћајне инспекције за 2019. годину
Годишњи план рада Саобраћајне инспекције Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину
Извештај о раду саобраћајно комуналне инспекције за 2016. годину