1. Контрола мањих монтажних објеката привременог карактера
2. Управљање зградом – обавезе органа управљања
3. Заштита чистоће на јавним површинама
4. Заштита чистоће јавних површина на Сребрном језеру
5. Уређење и одржавање јавних зелених и рекреационих површина -Обавеза вршиоца комуналне делатности-
6. Заштита чистоће на јавној површини – грађевински радови
7. Зимско чишћење снега и леда
8. Изношење комуналног отпада – обавезе даваоца услуга
9. Изношење комуналног отпада – обавеза корисника услуга
10. Управљање пијацама – обавезе даваоца услуга
11. Управљање пијацама – обавезе корисника услуга
12. Контрола објеката за оглашавање
13. Обављање погребне делатности
15. Држање паса и мачака – обавезе власника- држаоца животиња
16. Држање копитара, папкара, пернате живине, нојева и кунића – обавезе власника- држаоца животиња
17. Држање голубова – обавезе власника- држаоца животиња
18. Држање пчела – обавезе власника- држаоца животиња
19. Септичке јаме
20. Уређење и одржавање гробља – обавеза вршиоца комуналне делатности
21. Сахрањивање на гробљу – обавеза вршиоца комуналне делатности
22. Контрола снабдевања водом – обавезе јавног комуналног предузећа
23. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода – обавезе јавног комуналног предузећа
24. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода – обавезе корисника
25. Одржавање парцела – обавезе власника
26. Контрола плутајућих објеката на делу обале и водног простора
27. Контрола кућног реда у згради – Обавезе корисника зграде
28. Контрола кућног реда у згради -Обавезa стамбене заједнице-
29. Одржавање одлагалишта – Обавеза управљача
30. Контрола кућног реда у згради -Обавезa органа управљања-
31. Контрола обезбеђивања јавног осветљења -Обавезa пружаоца комуналне делатности-
32. Контрола обезбеђивања јавног осветљења -Обавезa корисника комуналне делатности-
33. Контрола димничарских услуга -Обавезa вршиоца комуналне делатности-
34. Контрола димничарских услуга -Обавезa корисника комуналне делатности-
35. Уређење и одржавање јавних зелених и рекреационих површина -Обавезe корисника-
36. Контрола снабдевања водом – Обавезе корисника –

Годишњи извештај о раду Комуналне инспекције ОУ Велико Градиште за 2023. годину
Саопштење у вези обавеза власника посебних и самосталних делова зграде
Годишњи План рада комуналне инспекције ОУ Велико Градиште за 2024. годину
Годишњи извештај о раду комуналне инспекције ОУ општине Велико Градиште за 2022.годину
Саопштење – Обавештење о инспекцијском надзору комуналнe инспекцијe
Саопштење у вези рада комуналне инспекције у 2023
Годишњи план инспекцијског надзора Општинске комуналне инспекције за 2023. годину
Сагласност на годишњи план комуналне инспекција 2023
Годишњи извештај о раду Комуналне инспекције за 2021. год.
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције општине Велико Градиште за 2022. годину
Сагласност на годишњи план комуналне инспекција 2022
Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2020. годину
План инспекцијског надзора општинске комуналне инспекције за 2021. годину
Саопштење о оглашавању на отвореном простору, објектима и средствима оглашавања
Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2019. годину
Саопштење – Обавештење о инспекцијском надзору за комуналну инспекцију – 2020
План инспекцијског надзора општинске Комуналне инспекције за 2020. годину
Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину
Саопштење – Обавештење о инспекцијском надзору за комуналну инспекцију
План инспекцијског надзора општинске Комуналне инспекције за 2019. годину
Годишњи план рада Комуналне инспекције Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину
Годишњи извештај Комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште за 2017. годину
Извештај о раду комуналног инспектора за 2016.годину

image_pdfimage_print