Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину
Годишњи План рада општинске грађевинске инспекције ОУ Велико Градиште за 2024. годину
Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције ОУ општине Велико Градиште за 2022.годину
Годишњи План рада општинске грађевинске инспекције ОУ Велико Градиште за 2023. годину
Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције ОУ Велико Градиште за 2021. годину
Годишњи План рада општинске грађевинске инспекције ОУ Велико Градиште за 2022. годину
Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2020. годину
План инспекцијског надзора општинске грађевинске инспекције за 2021. годину
Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину
План инспекцијског надзора општинске Грађевинске инспекције за 2020. годину
Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину
План инспекцијског надзора општинске Грађевинске инспекције за 2019. годину
Годишњи план рада Грађевинске инспекције Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину
Годишњи извештај Грађевинске инспекције Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште за 2017. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину у области Грађевинске инспекције
Извештај о раду Грађевинске инспекције за 2016. годину

image_pdfimage_print