Опис пројекта- ГИЗ

ПРОЈЕТАК

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА СА ЦИЉЕМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Пројекат се финансира средствима Наградног фонда швајцарске агенције за развој и сарадњу и немачке организације ГИЗ, за процену перформанси/успешности наплате пореза на имовину локалних самоуправа у оквиру пројекта ,,Општински економски развој у Источној Србији“.

Општина Велико Градиште је већ пар година уназад почела да се интересује о могућим термалним водама у насељу Бели Багрем чије присуство би засигурно продужило туристичку сезону и повећало број туриста. У мају месецу су урађени истражни радови сондом и на основу тога урађен је елаборат чији је резултат да на испитаној парцели има термалне воде на дубини од 520m. Такође су дате смернице да је у наредном периоду потребно урадити бушотину наведене дубине, извршити испитивање воде како би се бушотина регистровала као термална и претворити је у експлоатациони бунар. Узимајући у обзир да је ово од изузетног значаја за општину Велико Градиште, дефинисани су циљеви да се током 2015. године уради бушотин, а да општина у 2016-2017-ој години обезбеди средства и претвори наведену бушотину у експлоатациони бунар и повеже са планираним полуолимпијским базеном на Сребрном језеру чија је изградња планирана за 2017. годину. Ове активности су дефинисане нацртом Плана капиталних инвестиција општине Велико градиште као планом предлога пројекта за потребе иностраних фондова које сваке године израђује одељење за привредни и економски развој и дијаспору, на основу консултација са јавним и приватним сектором и на основу усаглашавања са релевантним стратешким документима. Полуолимпијски базен је само део спортско-рекреативног комплекса који је Планом детаљније регулације планиран на Сребрном језеру. Такође су планирани и спортски терени. Тако су током 2014. и 2015. урађени терен за одбојку на песку и терен за ватерполо. Међутим, општина Велико Градиште је промовисала своје планове на конференцијама за штампу, сајму туризма и другим средствима информисања током промоције активности и планова одељења за привредни и економски развој и дијаспору. Тако је током 2015-те године добијено писмо намере од познатог кошаркаша Милоша Теодосића о спремности за организацијом кошаркашког кампа у будуће на Сребрном језеру у случају да поседујемо адекватну спортску инфраструктуру (4 кошаркашка терена према одговарајућим стандардима). Узимајући у обзир потребе локалне самоуправе и потребе локалног становништва(а то су потреба за повећањем броја радних места, обезбеђивање услова за попуњавање туристичких капацитета, пласман пољопривредних производа…). Наведене потребе су приоритетне за општину Велико Градиште.