Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. годину

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програм 2 – Комуналне делатности

Програм 3 – Локални економски развој

Програм 4 – Развој туризма

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програм 6 – Застита зивотне средине

Програм 7 – Саобраћај

Програм 8 – Предшколско васпитање 1

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Програм 10 – Средње образовање 1

Програм 11 – Социјална и дечија заштита 1

Програм 12 – Здравствена заштита 1

Програм 13- Развој културе и информисања 1

Програм 14 – Развој спорта и омладине 1

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Завршни рачун – Извештај независног ревизора

Завршни рачун – Прилог 12

Завршни рачун – Прилози – Образац 6, 7, 8, 9 и 10

Завршни рачун -Прилози – Образац 1, 2, 3, 4 и 5

позитивно мишљење

 

image_pdfimage_print