Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2024. години
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2024. години

Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2024. години

Oдлука о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години

ОБРАСЦИ
Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)
Буџет пројекта и финасијски извештај (Образац 1, Образац 1а и Образац 2)
Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања (Образац 1a)
Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)
Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3)
Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)
Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања “Сл гласник РС“ број 6 од 26.01.2024. године

Смернице за отварање наменских подрачуна за пренос средстава добијених у поступку пројектног суфинансирања у области јавног информисања (https://mit.gov.rs)
Смернице за дефинисање и правдање трошкова пројеката производње медијских садржаја и организовања стручних, научних и пригодних скупова у области јавног информисања (https://mit.gov.rs)