ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,

БОШКА ВРЕБАЛОВА БР. 1

Телефони : 012/76-62-633 директор, 012/76-62-656 администрација

шифра регистра 07298404, шифра делатности 85.10, ПИБ: 101855212

vrticvelikogradiste@yahoo.com

У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 414 од 17.03.2021. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

Конкурс за пријем деце за радну 2021/2022 годину

Конкурс ће трајати од 01.04.2021. године до 30.04.2021. године.

Захтеви за упис деце искључиво се подносе на порталу E-Uprava у оквиру услуге E-Vrtić од 01. априла 2021. године.

Деца која су похађала ПУ „Мајски цвет“ у радној 2020/21 години сматрају се уписаном децом ( не уписују се поново ).

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

1. деца запослених родитеља и редовних студената – 50 бодова;

2.деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис – 20 бодова;

3. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен – 20 бодова;

4. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици – 10 бодова;

Максималан број бодова је 80 бодова.

У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

1. према дужини чекања за пријем у Установу;

2. према већем броју деце у породици;

3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;

4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу;

5. према тренутку подношења документације.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Додатну документацију ( уколико је потребна ) можете послати скенирану на адресу: vrticvelikogradiste@yahoo.com .

Све информасије у вези уписа деце можете добити од овлашћених лица сваког радног дана од 7 до 14 часова на телефон 012/7662633.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print