Решење о расподели средстава из буџета општине Велико Градиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште за 2023. годину

Предлог о расподели средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2023. годину

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и чланом III Решења о додели средстава, обавезују се учесници Конкурса да без одлагања, до 16.06.2023. године, доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима и у оквиру предложеног пројекта (усаглашавање броја медијских садржаја, прихода и расхода са новоопредељеним средствима).

Нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1 – Буџет пројекта – картица Ревидирани буџет а/ (на ком је поднет и Буџет пројекта), на адресу назначену у Јавном позиву, са напоменом “РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ’‘.

Решење о разрешењу и именовању члана Стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2023. годину

Решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2023. годину

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2023. години

OБРАСЦИ

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 8/17 и 6/23)

image_pdfimage_print