Решење о расподели средстава из буџета општине Велико Градиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

Предлог о расподели средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и чланом III Решења о додели средстава, обавезују се учесници Конкурса да без одлагања до 10.06.2022. године доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима и у оквиру предложеног пројекта (усаглашавање броја медијских садржаја, прихода и расхода са новоопредељеним средствима).

Нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1 – Буџет пројекта – картица Ревидирани буџет а/, објављеном у Јавном позиву, на адресу назначену у Јавном позиву, са напоменом “РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ“.

Решење о именовању стручне комисије

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2022. години

OБРАСЦИ

Образац 1 – пријава – предлог пројекта
Образац 1 – буџет пројекта (са ревидираним буџетом пројекта и финансијским извештајем)
Изјава о производњи медијског садржаја
Oбразац 2 – наративни извештај

image_pdfimage_print