Решење о расподели средстава из буџета општине Велико Градиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

Предлог о расподели средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и чланом III Решења о додели средстава, обавезују се учесници Конкурса да без одлагања до 24.05.2021. године доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима и у оквиру предложеног пројекта (усаглашавање броја медијских садржаја, прихода и расхода са новоопредељеним средствима).

Нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1 – Буџет пројекта – картица Ревидирани буџет а/, објављеном у Јавном позиву, на адресу назначену у Јавном позиву, са напоменом “РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ“.

image_pdfimage_print