ОБАВЕШТЕЊЕ (Члан 42. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17)):

Удружење Рома Браничевског округа Пожаревац – медиј Интернет радио “Радио ромско срце“, за пројекат “ Тако стоје ствари на истоку Дунава“ није оправдало средства додељена за суфинансирање пројекта у 2020. години у висини од 30.000,00 динара, односно није доставило наративни и финансијски извештај.

Решење о расподели средстава из буџета општине Велико Градиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Предлог о расподели средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и чланом II Решења о додели средстава, обавезују се учесници Конкурса да без одлагања, до 04.08.2020. године, доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима и у оквиру предложеног пројекта, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Нова спецификација трошкова (усаглашавање броја медијских садржаја, прихода и расхода са новоопредељеним средствима) доставља се на Обрасцу 1 – Буџет пројекта – картица Ревидирани буџет а/ који је саставни део Јавног позива, на адресу назначену у Јавном позиву са напоменом “РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ“

image_pdfimage_print