1

Јавни конкурс за избор и предлагање чланова Радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Велико Градиште