Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта