Јавна набавка 29/2015

Дирекција за изградњу

 

Јавна набавка 24/2015

Општинска управа

Јавна набавка 23/2015

Општинска управа

Јавна набавка 22/2015

Општинска управа

          

Јавна набавка 21/2015

Општинска управа

          

Јавна набавка 28/2015

Дирекција за изградњу

          

Јавна набавка 20/2015

Општинска управа

          

Јавна набавка 27/2015

Дирекција за изградњу

          

Јавна набавка 26/2015

Дирекција за изградњу

          

Јавна набавка 25/2015

Дирекција за изградњу

          

Јавна набавка 24/2015

Дирекција за изградњу

          

Јавна набавка 23/2015

Дирекција за изградњу

          

Јавна набавка 22/2015

Дирекција за изградњу

          

Јавна набавка 21/2015

Дирекција за изградњу

          

Јавна набавка 3/2015

МЗ Средњево

          

Јавна набавка 20/2015

 Дирекција за изградњу           

Јавна набавка 19/2015

            

Јавна набавка 19/15

            

Јавна набавка 18/15

Дирекција за изградњу                  

Јавна набавка 17/15  

Дирекција за изградњу                   

Јавна набавка 11-2/15

Дирекција за изградњу               

Јавна набавка 2/15  

МЗ Средњево                     

Јавна набавка 18/15

Јавна набавка 2/15  

Председник и ОВ                     

Јавна набавка 17/15

Јавна набавка 16/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 15/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 14/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 13/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 12/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 11-1/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 16/15

Јавна набавка 15/15

Јавна набавка 9-1/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 11/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 14/15

Општинска управа

Јавна набавка 10/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 9/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 13/15

Јавна набавка 8/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 7/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 12/15

Јавна набавка 8/15

Јавна набавка 6/15

Јавна набавка 6/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 11/15

Јавна набавка 10/15

Општинска управа

Јавна набавка 9/15

Општинска управа

Јавна набавка 5/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 4/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 1/15

МЗ Средњево

Јавна набавка 3/15  

Дирекција за изградњу                      

Јавна набавка 2/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 1/15

Дирекција за изградњу

Јавна набавка 7/2015

Јавна набавка 5/2015

Јавна набавка 4/2015

Јавна набавка 3/2015

Јавна набавка 2/2015

Јавна набавка 1/2015

Јавна набавка 1/2015

  „ЕU Exchange 4“                                 

image_pdfimage_print