Јавне набавке

Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 20.12.2018. године
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 19.10.2018. године
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 05.10.2018. године
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 21.09.2018. године
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 06.09.2018. године
Измена Плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 22.08.2018. године
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 11.07.2018. године
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 21.06.2018. године
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 22.05.2018. године
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 14.05.2018. године
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 06.03.2018. године
План јавних набавки за 2018. годину за Скупштину општине Велико Градиште
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 08.02.2018. године
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 11.01.2018. године
План јавних набавки за 2018. годину – председник општине Велико Градиште
План јавних набавки за 2018. годину за Општинску управу општине Велико Градиште

2018. година

Јавна набавка 80/2018
Општинска управа

Јавна набавка 79/2018
Општинска управа

Јавна набавка 78/2018
Општинска управа

Јавна набавка 77/2018
Општинска управа

Јавна набавка 76/2018
Општинска управа

Јавна набавка 75/2018
Општинска управа

Јавна набавка 74/2018
Општинска управа

Јавна набавка 73/2018
Општинска управа

Јавна набавка 72/2018
Општинска управа

Јавна набавка 71/2018
Општинска управа

Јавна набавка 70/2018
Општинска управа

Јавна набавка 69/2018
Општинска управа

Јавна набавка 68/2018
Општинска управа

Јавна набавка 67/2018
Општинска управа

Јавна набавка 66/2018
Општинска управа

Јавна набавка 65/2018
Општинска управа

Јавна набавка 64/2018
Општинска управа

Јавна набавка 63/2018
Општинска управа

Јавна набавка 62/2018
Општинска управа

Јавна набавка 61/2018
Општинска управа

Јавна набавка 60/2018
Општинска управа

Јавна набавка 59/2018
Општинска управа

Јавна набавка 58/2018
Општинска управа

Јавна набавка 57/2018
Општинска управа

Јавна набавка 56/2018
Општинска управа

Јавна набавка 55/2018
Општинска управа

Јавна набавка 54/2018
Општинска управа

Јавна набавка 53/2018
Општинска управа

Јавна набавка 52/2018
Општинска управа

Јавна набавка 51/2018
Општинска управа

Јавна набавка 50/2018
Општинска управа

Јавна набавка 49/2018
Општинска управа

Јавна набавка 48/2018
Општинска управа

Јавна набавка 47/2018
Општинска управа

Јавна набавка 46/2018
Општинска управа

Јавна набавка 45/2018
Општинска управа

Јавна набавка 44/2018
Општинска управа

Јавна набавка 43/2018
Општинска управа

Јавна набавка 42/2018
Општинска управа

Јавна набавка 41/2018
Општинска управа

Јавна набавка 40/2018
Општинска управа

Јавна набавка 39/2018
Општинска управа

Јавна набавка 38/2018
Општинска управа

Јавна набавка 37/2018
Општинска управа

Јавна набавка 36/2018
Општинска управа

Јавна набавка 35/2018
Општинска управа

Јавна набавка 34/2018
Општинска управа

Јавна набавка 33/2018
Општинска управа

Јавна набавка 32/2018
Општинска управа

Јавна набавка 31/2018
Општинска управа

Јавна набавка 30/2018
Општинска управа

Јавна набавка 29/2018
Општинска управа

Јавна набавка 28/2018
Општинска управа

Јавна набавка 27/2018
Општинска управа

Јавна набавка 26/2018
Општинска управа

Јавна набавка 25/2018
Општинска управа

Јавна набавка 24/2018
Општинска управа

Јавна набавка 23/2018
Општинска управа

Јавна набавка 22/2018
Општинска управа

Јавна набавка 21/2018
Општинска управа

Јавна набавка 20/2018
Општинска управа

Јавна набавка 19/2018
Општинска управа

Јавна набавка 18/2018
Општинска управа

Јавна набавка 1/2018
Председник општине

Јавна набавка 17/2018
Општинска управа

Јавна набавка 16/2018
Општинска управа

Јавна набавка 15/2018
Општинска управа

Јавна набавка 14/2018
Општинска управа

Јавна набавка 13/2018
Општинска управа

Јавна набавка 12/2018
Општинска управа

Јавна набавка 11/2018
Општинска управа

Јавна набавка 10/2018
Општинска управа

Јавна набавка
RHP-W4-404-153/2017-01-2

Јавна набавка 9/2018
Општинска управа

Јавна набавка 8/2018
Општинска управа

Јавна набавка 7/2018
Општинска управа

Јавна набавка 6/2018
Општинска управа

Јавна набавка 5/2018
Општинска управа

Јавна набавка 4/2018
Општинска управа

Јавна набавка 3/2018
Општинска управа

Јавна набавка 2/2018
Општинска управа

Јавна набавка 1/2018
Општинска управа

2017. година

План јавних набавки за 2018. годину за Општинску управу општине Велико Градиште
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 20.11.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 30.10.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 04.10.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 08.09.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 14.08.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 07.08.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 27.07.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 12.07.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 26.05.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 10.05.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 27.04.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 13.04.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 15.03.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 03.03.2017.
Измена плана јавних набавки за Општинску управу општине Велико Градиште 20.02.2017.
План јавних набавки за 2017. годину за председника општине и Општинско веће
План јавних набавки за 2017. годину за Скупштину општине Велико Градиште
План јавних набавки за 2017. годину за Општинску управу општине Велико Градиште

Јавна набавка 69/2017
Општинска управа

Јавна набавка 68/2017
Општинска управа

Јавна набавка 67/2017
Општинска управа

Јавна набавка 66/2017
Општинска управа

Јавна набавка 65/2017
Општинска управа

Јавна набавка 64/2017
Општинска управа

Јавна набавка 63/2017
Општинска управа

Јавна набавка 62/2017
Општинска управа

Јавна набавка 61/2017
Општинска управа

Јавна набавка 60/2017
Општинска управа

Јавна набавка 59/2017
Општинска управа

Јавна набавка 58/2017
Општинска управа

Јавна набавка 57/2017
Општинска управа

Јавна набавка 56/2017
Општинска управа

Јавна набавка 55/2017
Општинска управа

Јавна набавка 54/2017
Општинска управа

Јавна набавка 53/2017
Општинска управа

Јавна набавка 52/2017
Општинска управа

Јавна набавка 51/2017
Општинска управа

Јавна набавка 50/2017
Општинска управа

Јавна набавка 49/2017
Општинска управа

Јавна набавка 48/2017
Општинска управа

Јавна набавка 47/2017
Општинска управа

Јавна набавка 46/2017
Општинска управа

Јавна набавка 45/2017
Општинска управа

Јавна набавка 44/2017
Општинска управа

Јавна набавка 43/2017
Општинска управа

Јавна набавка 42/2017
Општинска управа

Јавна набавка 41/2017
Општинска управа

Јавна набавка 40/2017
Општинска управа

Јавна набавка 39/2017
Општинска управа

Јавна набавка 38/2017
Општинска управа

Јавна набавка 1/2017
Председник општине

Јавна набавка 37/2017
Општинска управа

Јавна набавка 36/2017
Општинска управа

Јавна набавка 35/2017
Општинска управа

Јавна набавка 34/2017
Општинска управа

Јавна набавка 33/2017
Општинска управа

Јавна набавка 32/2017
Општинска управа

Јавна набавка 31/2017
Општинска управа

Јавна набавка 30/2017
Општинска управа

Јавна набавка 29/2017
Општинска управа

Јавна набавка 28/2017
Општинска управа

Јавна набавка 27/2017
Општинска управа

Јавна набавка 26/2017
Општинска управа

Јавна набавка 25/2017
Општинска управа

Јавна набавка 24/2017
Општинска управа

Јавна набавка 1/2017
Месна заједница Велико Градиште

Јавна набавка 23/2017
Општинска управа

Јавна набавка 22/2017
Општинска управа

Јавна набавка 21/2017
Општинска управа

Јавна набавка 20/2017
Општинска управа

Јавна набавка 19/2017
Општинска управа

Јавна набавка 18/2017
Општинска управа

Јавна набавка 17/2017
Општинска управа

Јавна набавка 16/2017
Општинска управа

Јавна набавка 15/2017
Општинска управа

Јавна набавка 14/2017
Општинска управа

Јавна набавка 1/2017
Председник општине и општинско веће

Јавна набавка 13/2017
Општинска управа

Јавна набавка 1/2017
Скупштина општине

Јавна набавка 12/2017
Општинска управа

Јавна набавка 11/2017
Општинска управа

Јавна набавка 10/2017
Општинска управа

Јавна набавка 9/2017
Општинска управа

Јавна набавка 8/2017
Општинска управа

Јавна набавка 7/2017
Општинска управа

Јавна набавка 6/2017
Општинска управа

Јавна набавка 5/2017
Општинска управа

Јавна набавка 4/2017
Општинска управа

Јавна набавка 3/2017
Општинска управа

Јавна набавка 2/2017
Општинска управа

Јавна набавка 1/2017
Општинска управа