Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 05.11.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 07.10.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 09.09.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 14.08.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 07.08.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 02.07.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 31.05.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 14.05.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 13.05.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 11.03.2019.
Измена Плана јавних набавки за 2019. годину за Општинску управу – 21.02.2019.
План јавних набавки за 2019. годину за Скупштину општине Велико Градиште
План јавних набавки за 2019. годину – председник општине Велико Градиште
План јавних набавки за 2019. годину Општинска управа општине Велико Градиште

Јавна набавка 94/2019
Општинска управа

Јавна набавка 93/2019
Општинска управа

Јавна набавка 92/2019
Општинска управа

Јавна набавка 91/2019
Општинска управа

Јавна набавка 90/2019
Општинска управа

Јавна набавка 89/2019
Општинска управа

Јавна набавка 88/2019
Општинска управа

Јавна набавка 87/2019
Општинска управа

Јавна набавка 86/2019
Општинска управа

Јавна набавка 85/2019
Општинска управа

Јавна набавка 84/2019
Општинска управа

Јавна набавка 83/2019
Општинска управа

Јавна набавка 82/2019
Општинска управа

Јавна набавка 81/2019
Општинска управа

Јавна набавка 80/2019
Општинска управа

Јавна набавка 79/2019
Општинска управа

Јавна набавка 78/2019
Општинска управа

Јавна набавка 77/2019
Општинска управа

Јавна набавка 76/2019
Општинска управа

Јавна набавка 75/2019
Општинска управа

Јавна набавка 74/2019
Општинска управа

Јавна набавка 73/2019
Општинска управа

Јавна набавка 72/2019
Општинска управа

Јавна набавка 71/2019
Општинска управа

Јавна набавка 70/2019
Општинска управа

Јавна набавка 69/2019
Општинска управа

Јавна набавка 68/2019
Општинска управа

Јавна набавка 67/2019
Општинска управа

Јавна набавка 66/2019
Општинска управа

Јавна набавка 65/2019
Општинска управа

Јавна набавка 64/2019
Општинска управа

Јавна набавка 63/2019
Општинска управа

Јавна набавка 62/2019
Општинска управа

Јавна набавка 61/2019
Општинска управа

Јавна набавка 60/2019
Општинска управа

Јавна набавка 59/2019
Општинска управа

Јавна набавка 58/2019
Општинска управа

Јавна набавка 57/2019
Општинска управа

Јавна набавка 56/2019
Општинска управа

Јавна набавка 55/2019
Општинска управа

Јавна набавка 54/2019
Општинска управа

Јавна набавка 53/2019
Општинска управа

Јавна набавка 52/2019
Општинска управа

Јавна набавка 51/2019
Општинска управа

Јавна набавка 50/2019
Општинска управа

Јавна набавка 49/2019
Општинска управа

Јавна набавка 48/2019
Општинска управа

Јавна набавка 47/2019
Општинска управа

Јавна набавка 46/2019
Општинска управа

Јавна набавка 45/2019
Општинска управа

Јавна набавка 44/2019
Општинска управа

Јавна набавка 43/2019
Општинска управа

Јавна набавка 42/2019
Општинска управа

Јавна набавка 41/2019
Општинска управа

Јавна набавка 40/2019
Општинска управа

Јавна набавка 39/2019
Општинска управа

Јавна набавка 38/2019
Општинска управа

Јавна набавка 37/2019
Општинска управа

Јавна набавка 36/2019
Општинска управа

Јавна набавка 35/2019
Општинска управа

Јавна набавка 34/2019
Општинска управа

Јавна набавка 33/2019
Општинска управа

Јавна набавка 32/2019
Општинска управа

Јавна набавка 31/2019
Општинска управа

Јавна набавка 30/2019
Општинска управа

Јавна набавка 29/2019
Општинска управа

Јавна набавка 28/2019
Општинска управа

Јавна набавка 27/2019
Општинска управа

Јавна набавка 26/2019
Општинска управа

Јавна набавка 25/2019
Општинска управа

Јавна набавка 24/2019
Општинска управа

Јавна набавка 23/2019
Општинска управа

Јавна набавка 22/2019
Општинска управа

Јавна набавка 21/2019
Општинска управа

Јавна набавка 20/2019
Општинска управа

Јавна набавка 19/2019
Општинска управа

Јавна набавка 18/2019
Општинска управа

Јавна набавка 17/2019
Општинска управа

Јавна набавка 16/2019
Општинска управа

Јавна набавка 15/2019
Општинска управа

Јавна набавка 14/2019
Општинска управа

Јавна набавка 13/2019
Општинска управа

Јавна набавка 12/2019
Општинска управа

Јавна набавка 11/2019
Општинска управа

Јавна набавка 1/2019
Председник општине

Јавна набавка 10/2019
Општинска управа

Јавна набавка 9/2019
Општинска управа

Јавна набавка 8/2019
Општинска управа

Јавна набавка 7/2019
Општинска управа

Јавна набавка 6/2019
Општинска управа

Јавна набавка 5/2019
Општинска управа

Јавна набавка 4/2019
Општинска управа

Јавна набавка 3/2019
Општинска управа

Јавна набавка 2/2019
Општинска управа

Јавна набавка 1/2019
Општинска управа

image_pdfimage_print