1

ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“

директор Саша Бранковић

тел. : 063 / 493 – 033

           012 / 662 – 811