Jавнa расправa о Нацрту oдлуке о локалним комунaлним таксама за територију општине Велико Градиште