Извештај са презентације Јавног буџетског портала

Општина Велико Градиште била је једна од 10 пилот локалних самоуправа на пројекту Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама, у оквиру кога је израђен Јавни буџетски портал – ЈБП. Пројекат је реализован уз подршку Владе Шведске и Програма Уједињених нација за развој, при чему је Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) један од националних партнера.

2018.године је наша општина добила Јавни буџетски портал који се од тада користи у оквиру Одељења за финансије да би се грађани информисали као о приходима и расходима буџета тако и о свим активностима које се спроводе на побољшању, унапређењу и укључивању грађана у сам процес израде буџета.

Стим у вези, Јелена Пантић, руководилац Одељења за финансије је позвана од стране „PARTNER SOLUTIONS“ да изради презентацију „Јавни буџетски портал – искуства општине Велико Градиште“ и исту презентује на предавању које је одржала на радионици „Препоручени модели партиципације грађана“, у Београду 11. септембра 2019.године.

Иначе, ради се о пројекту “Capacity development services to local tax administrations and local self-governments in the domain of property taxation and good governance”, који је део већег пројекта „Municipal Economic Development in East Serbia Phase II“, који је финансијски подржан од стране СДЦ-а, где је наша Локална самоуправа учествовала и фази I.

Јелена Пантић је презентовала сам портал, односно шта све исти садржи, како се користи, које су предности и мане, те изнела како је рад Одељења за финансије кроз Јавни буџетски портал транспарентнији и доступнији свим грађанима. Чиме самом Одељењу пружа велико олакшање у информисању грађанства не само о приходима и расходима општине Велико Градиште већ и о свим активностима које се спроводе у оквиру Одељења а кроз разне пројекте и радионице.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ