Стављено ван снаге Одлуком Скупштине општине Велико Градиште о приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 2023-2033. године, број 30-2/2022-01-1 од 20.07.2022. године.

Поштовани представници организација цивилног друштва,

Општина Велико Градиште је приступила изради Плана развоја општине Велико Градиште за период 2021-2031.

Молимо све oрганизације цивилног друштва са територије општине Велико Градиште које су заинтересоване за учешће у изради овог плана да своје интересовање искажу до 19.03.2021. године у 15 часова.

Интересовање се исказује попуњавањем пријаве и достављењем на имејл milavesna06@yahoo.com . За додатна питања у вези овог позива можете се обратити упућивањем имејла на исту адресу.

Након истека рока за пријаву, Координациони тим ће на предлог руководилаца радних група изабрати организације цивилног друштва за учешће у изради Плана, на основу достављених пријава.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

image_pdfimage_print