Контрола управљања отпадом

КЛ_01_Оператер постројења за управљање отпадом

KЛ_04_Испуњеност услова за рад

Заштита од нејонизујућих зрачења

KЛ_01_Коришћење извора нејонизујућих зрачења

KЛ_02_Услови за лабораторије

Заштита животне средине у индустријским објектима

KЛ_01_Студија о процени утицаја

KЛ_02_Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

KЛ_03_Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења

KЛ_05_Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења

KЛ_06_Заштита ваздуха код бензинских станица

KЛ_08_Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

KЛ_10_Заштита од буке у животној средини

KЛ_11_Заштита животне средине у индустријским објектима

Заштита природе

КЛ_19_ Управљање, за управљаче заштићених подручја од локалног значаја

КЛ_20_ Обавезе управљача, за управљаче заштићених подручја од локалног значаја

image_pdfimage_print