Контрола управљања отпадом

КЛ_01_Оператер постројења за управљање отпадом

KЛ_04_Испуњеност услова за рад

Заштита од нејонизујућих зрачења, буке и заштита земљишта

KЛ_01_Коришћење извора нејонизујућих зрачења

KЛ_02_Услови за лабораторије

КЛ_03_Коришћење појединачних извора буке

Заштита животне средине у индустријским објектима

KЛ_01_Студија о процени утицаја

KЛ_02_Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

KЛ_03_Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења

KЛ_05_Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења

KЛ_06_Заштита ваздуха код бензинских станица

KЛ_08_Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

KЛ_11_Заштита животне средине у индустријским објектима

Заштита природе

КЛ_19_ Управљање, за управљаче заштићених подручја од локалног значаја

КЛ_20_ Обавезе управљача, за управљаче заштићених подручја од локалног значаја

Годишњи План рада инспекције за заштиту животне средине ОУ Велико Градиште за 2024. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине ОУ општине Велико Градиште за 2022.годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину Општинске инспекције за заштиту животне средине

Годишњи извештај Општинске инспекције за заштиту животне средине за 2021. год.

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине општине Велико Градиште за 2022. годину

Годишњи извештај о раду Инспекцијe за заштиту животне средине за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину општинске инспекције за заштиту животне средине

Годишњи извештај о раду Инспекцијe за заштиту животне средине за 2019. годину   Табела

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020 годину општинске Инспекције за заштиту животне средине

image_pdfimage_print