Како је Велико Градиште добило име? Питање је које се и само намеће већ са првим сусретом са овим лепим градом. Писаних трагова или било каквог поузданијег објашњења за сада нема. Ово је једина позната легенда која објашњава откуда Великом Градишту име.
По њој, на ушћу Пека у Дунав постојао је већи град. Из једног од оближњих села пут овога града свакодневно је долазила добро натоварена приколица са кожом и другом разном робом. На питање, зар мора свакога дана да долази, трговац је одговорио: „Морам, велики град иште“. Другим речима, велики град је то тражио. Тако да од ове три речи „Велики град иште“ и остаде име – Велико Градиште

Историјским изворима је потврђено постојање римског града „Пинкума“ који је име добио по трачком племену Пикензима, који су насељавали област поред Пинкуса (Пека). Извесно је да се и данање Велико Градиште формирало око овог римског града. Има доста података који наводе на закључак да је римски Пинкум било значајно место под директном управом цара, па и у тој чињеници се може тражити објашњење за атрибут Велико. У 12. веку, спомиње га и арабљански географ Идризи.
У Раваничкој повељи Градиште се помиње као гранична међа. У турским изворима из 1467. године наводи се под именом Долње Градиште. То је село које има само 12 кућа. Поређења ради, Кумане данас најмање село, тада је имало два пута више домова. Иначе, етимолози тврде да је реч „градиште“ словенског порекла.

Жарко Живановић

image_pdfimage_print