Друштвено предузеће „Мода“ из Великог Градишта је настало као правни следбеник Сарачко-седларске и ташнерске задруге „Блага Стевић“, основане 1947. године. Прво проширење производног програма извршено је 1959. године увођењем тапетарско-декоратерске делатности. Из тог периода датирају и први успешни кораци потврђени на Међународном сајму занатства, одржаном од 1.6. до 10. 6. 1960. године у Београду, и добијена бронзана медаља за изложени производни програм. Задруга почетком 1963. године прераста у Предузеће кожне галантерије „Мода“ Велико Градиште.
Почетком 1970. године проширује се производња и уводи нова линија за производњу кожне конфекције, те од тада датира назив: Предузеће кожне конфекције и галантерије „Мода“ Велико Градиште.
Седамдесете и осамдесете године представљају грандиозни замах у производњи и пласману робе, у изградњи нових савремених погона, изласку на шире југословенско и европско тржиште. Наступају године успеха. На Сарајевском сајму септембра 1978. године својим атрактивним програмом кожне конфекције и галантерије РО „Мода“ из Великог Градишта улази на велика врата југословенског тржишта. Од 1979. до 1985. године нижу се признања Златна и Сребрна кошута као потврда изузетне атрактивности за групу производа од коже ( женске ташне, женски комплет, женска бунда) са изразитим модним печатом који је у том периоду давала креатор Мирјана Марић и економском визијом директора Велимира Маровића.
Запажена су и бројна признања за квалитетни производ који је РО „Мода“ из Великог Градишта од 1980. до 1985. добијала на Међународном тједну коже и обуће у Загребу . Осим тога, на 14. међународном такмичењу моде, 25. априла 1986. године у Брну додељено је „Моди“ златно признање „Ле рубан д’ор“ за производе од коже.
Од оснивања до данас карактеристична су два развојна периода, и то: до 1965. и после 1965. године. За први период може се рећи да се карактерише економским егзистирањем заснованим на малом обиму производње, ниској техничкој опремљености и малом броју запослених радника. Након овога, следи период брзог успона, посебно од 1974. године када је дошло до померања у структури асортимана у корист високомодне конфекције, као и до одговарајућих инвестиционих улагања у производни простор, опрему и кадрове.
За релативно кратки временски период предузеће је стасало у једног од највећих произвођача кожне конфекције и галантерије са запаженим присуством на домаћем тржишту, као и са добрим делом производње која се извозила на конвертибилно, као и клиринчко, тржиште.
Први значајни извоз у земље Западне Европе остварен је 1977. године. Од 1985. године проширен је програм производње са два нова производа: текстилном конфекцијом и ручно рађеном трикотажом.
После распада Југославије и увођења санкција, Предузеће послује у изузетно тешким условима. Затворено југословенско тржиште, ембарго увоза коже и извоза готових производа на европско тржиште учинили су да производни програми буду сведени на минимум. И поред тога, уз максималне напоре, квалитет производа се одржава на нивоу који задовољава захтеве тржишта, како домаћег тако и страног.
„Мода“ тренутно ради и послове за пробирљиво немачко тржиште, за познатог купца. То је пословна сарадља која траје више од две године са тенденцијом ширења, што у сваком случају значи помак у односу на претходни период.
Свакако да нови токови везани за приватизацију неће мимоићи ни ово предузеће. Питање је само времена када ће се погону кожне конфекције, погону кожне галантерије, текстилном погону, моделарници, магацинском простору и управним зградама, лоцираним на изузетно лепом месту на уласку у Велико Градиште, вратити права функција. Свеж капитал, уз нове моделе власништва, ново тржиште, учиниће да „Мода“ поново заблиста у правом сјају и покаже да нису биле узалудне године у којима је била титанска борба за опстанак у условима неекономски дефинисаних односа на тржишту.

image_pdfimage_print