1

НАГРАДНИ ФОНД GIZ

Опис пројекта

ПРОЈЕКАТ

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА СА ЦИЉЕМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Пројекат се финансира средствима Народног фонда швајцарске агенције за развој и сарадњу и немачке организације ГИЗ, за процену перформанси/успешности наплате пореза на имовину локалних самоуправа у оквиру пројекта ,,Општински економски развој у Источној Србији“.


Коментари
Check-листа преосталих задатака


Новости