ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН

Порука: Имате право да се укључите у спречавање корупције у вашој локалној заједници

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Порука: Имате право на службенике који одвајају јавни интерес од личног

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

КОМУНАЛНИ РЕД

Порука: Имате право да од ваше локалне самоуправе захтевате савет и заштиту

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО

Порука: Имате право на доступне, брзе и јасне административне процедуре

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

АДМИНИСТРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ

Порука: Имате право на транспарентне и ефикасне услуге локалне самоуправе

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ПРЕДВИДИВОСТ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПАЊА

Порука: Имате право на предвидиво и непристрасно поступање општинских органа

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

Порука: Имате право на бесплатну правну помоћ уколико спадате у рањиве категорије становништва

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ПРОГРАМИ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ОСЕТЉИВИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВА

Порука: Имате право на бригу и подршку своје локалне самоуправе уколико спадате у рањиве групе становништва

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Порука: Имате право на финансирање програма удружења који одговарају вашим потребама

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Порука: Имате право на све информације и одговоре на сва питања

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

БУЏЕТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Порука: Имате право да знате шта финансирате

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА

Порука: Имате право да учествујете у одлучивању о важним локалним питањима

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

СКУПШТИНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Порука: Имате право на одговорно представљање и одлучивање

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

Порука: Имате право на правну заштиту – Обратите се свом локалном омбудсману

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

ЕТИЧКИ КОДЕКС

Порука: Имате право да вас представљају људи од речи!

#TVOJAuPRAVA @SKGO #switzerlandinserbia @SwissPROprogram

Видео материјал је припремљен у у оквиру пројекта „Добро управљање на локалном нивоу“, који спроводи СКГО, у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, а који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуге (UNOPS).

image_pdfimage_print